Treoir don Choinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine (An introduction to the European Convention on Human Rights – Irish version) (2021)


An ceart chun na beatha, toirmeasc ar chéastóireacht, saoirse smaoinimh, coinsiasa agus reiligiúin, saoirse chun tuairimí a nochtadh, an ceart chun pósadh… An raibh a fhios agat go gcosnaítear na cearta sin agus go leor eile leis an gCoinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine? Léiríonn údar an leabhráin seo na cearta sin go simplí agus go beacht, le samplaí sonracha. Leagann sé gníomh na Cúirte Eorpaí um Chearta an Duine i gcomhthéacs ghníomhaíochtaí Chomhairle
na hEorpa a bhfuil na cuspóirí céanna acu.

Faoin Údar
Is iriseoir é Martyn Bond a thuairiscigh ó Londain, an Bhruiséil, Strasbourg agus Beirlín. Is iar státseirbhíseach Eorpach é freisin. Le leathchéad bliain anuas, chonaic sé agus thuairiscigh sé ar go leor de na himeachtaí a chuir alltacht nó iontas, áthas nó imní, ar lucht léite, éisteachta agus féachana na hEorpa. Creideann sé go láidir go bhfuil meas ar chearta an duine de dhlúth agus d’inneach spiorad mhuintir na hEorpa.

 18.81

Add to Wishlist