Вступ до Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Intro ECHR Ukrainian version) (2021)


Право на життя, заборона катувань, свободи думки, совісті та релігії, свобода вираження поглядів, право на шлюб … Чи знаєте ви, що всі ці права та багато інших є Захищені Європейською конвенцією з прав людини?

Автор цієї книги ілюструє, простий та чіткий спосіб, за конкретними прикладами, кожна з цих прав. Він також розміщує дію Європейського суду з прав людини у більш широкому контексті Ради Європи та її діяльності, яка переслідує ті самі ідеали.

CHF 19.00

Add to Wishlist
SKU: 978-92-871-8844-1 Category: Tag: